Thông tin dự án: Ông Trần Văn Phương
Địa điểm: 28 Tống Văn Hên, P15, Tân Bình
Thời gian thực hiện: 10/2018
Thiết bị: 48 tấm thu năng lượng mặt trời Jinko 330Wp
Inverter hoà lưới: 20kwp Grandsolar
Sản lượng: 14.904 kWh/năm, tương ứng gia đình sẽ giảm 3.500.000 vnd/ tháng tiền điện.
Với hệ thống điện mặt trời này, Gia đình đã

  • Tiết kiệm 141.737 lít dầu/năm
  • Giảm 367 tấn CO2 phát thải/năm.