Thông tin dự án:
Hộ gia đình: Cô Kim Xuyến
Công suất: 5.52 Kwp
Địa điểm: Quận 10
Thời gian hoàn thành: 07/2018
Thiết bị: 16 tấm thu năng lượng mặt trời Jinko 345Wp
Inverter hoà lưới: SMA 5kw
Sản lượng:8.455kWh/năm

Với hệ thống điện mặt trời này, Gia đình đã giảm 4 tấn CO2 phát thải/năm.