HỆ THỐNG HÒA LƯỚI 5.28 KWP

Hộ gia đình: ĐIỆN LẠNH ĐỨC TUẤN
Công suất: 5.28 Kwp
Địa điểm: Quận Tân phú
Thời gian hoàn thành: 11/2019
Thiết bị: 16 tấm thu năng lượng mặt trời AE 370W
Inverter hoà lưới: SMA 5kw
Sản lượng:8.455kWh/năm