Thông tin dự án: VP CÔNG TY TIN HỌC THÔNG MINH
Địa điểm: Tân Bình, HCM
Thời gian thực hiện: 27/09/2018 – 30/09/2018 
Thiết bị: 18 tấm thu năng lượng mặt trời A&E 305Wp ( Made in Germany)
Inverter hoà lưới: SMA (ĐỨC)
Sản lượng: 7,500kWh/năm, tương ứng gia đình sẽ giảm 1.800.000 vnd/ tháng tiền điện.
Với hệ thống điện mặt trời này, Gia đình đã Tiết kiệm 48,733 lít dầu/năm Giảm 131 tấn CO2 phát thải/năm.