Thông tin dự án: Anh Hùng
Địa điểm: 372/15 CMT8, Phuong 10,Quan 3
Thời gian thực hiện: 1/2019
Thiết bị: 16 tấm thu năng lượng mặt trời 330kwp Jinko
Inverter hoà lưới Hybrid: Goodwe 5kwp (Taiwan)
Sản lượng: 640 kWh/năm, tương ứng gia đình sẽ giảm 1.350.000 vnd/ tháng tiền điện.