Tầm nhìn

Trở thành nhà phát triển ứng dụng năng lượng mặt trời hàng đầu Việt Nam  khu vực

Sứ mệnh

Mang giải pháp nguồn năng lượng mặt trời đến với mọi người

Tạo một cộng đồng gắn kết chung tay bảo vệ môi trường.

  • Với khách hàngThông Minh Solar mang đến giải pháp tối ưu nhất, tiết giảm chi phí điện năng, đạt hiệu quả đầu tư cao nhất, đồng thời cung cấp nguồn điện sạch cho những vùng không có điện lưới
  • Với thành viên  đối tácĐảm bảo tạo ra một môi trường làm việc tích cực cho các thành viên có chung mục tiêu, từ đó đạt được kết quả và lợi ích cao hơn đồng thời, cùng sáng tạo các giá trị mới.
  • Với cộng đồng: Thông qua việc cung cấp các giải pháp nguồn năng lượng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường