Tuyển dụng nhân sự nghành điện

Do nhu cầu phát triển thị trường Thông Minh Solar tuyển 05 nhân sự tốt nghiệp ngành điện